Łączymy doświadczenie
z nowoczesnością i innowacyjnością

Certyfikujemy jakość i nowoczesność systemu kolei

Certyfikacja

Jesteśmy polską jednostką specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. Posiadamy status Jednostki Notyfikowanej nr NB 2738 oraz Jednostki Wyznaczonej DeBo działającej w obszarze dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Posiadamy pełne uprawnienia do realizacji procesów w obszarze wszystkich podsystemów i składników interoperacyjności, w tym: „Infrastruktura”, „Energia”, „Sterowanie” oraz „Tabor”. Wysoka jakość świadczonych usług poparta jest w szczególności otrzymaniem przez naszą jednostkę Akredytacji nr AC 201 – Polskiego Centrum Akredytacji, Autoryzacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Notyfikacji Komisji Europejskiej NB 2738.

Infrastruktura

Energia

Sterowanie

Tabor

Jednostka Inspekcyjna AsBo

INFRACERT TSI jest polską Jednostką Inspekcyjną, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji nr AK 034. Posiadamy pełne uprawnienia do realizacji procesów inspekcji w obszarze wszystkich podsystemów strukturalnych: „Tabor”, „Sterowanie - urządzenia pokładowe”, „Sterowanie - urządzenia przytorowe”, „Infrastruktura”, „Energia” oraz funkcjonalnych: „Ruch kolejowy”, „Utrzymanie” oraz „Aplikacje telematyczne”. Działamy w oparciu o wdrożone wewnętrzne procedury, zgodne z wymaganiami dokumentów normatywnych, w tym m.in.: PN-EN ISO/IEC 17020 – wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcje oraz Rozporządzeniem nr 402/2013 w sprawie Wyceny i oceny ryzyka w transporcie kolejowym.

Inspekcja podsystemów strukturalnych

 • Tabor
 • Sterowanie - urządzenia pokładowe
 • Sterowanie - urządzenia przytorowe
 • Infrastruktura
 • Energia

Inspekcja podsystemów funkcjonalnych

 • Ruch kolejowy
 • Utrzymanie
 • Aplikacje telematyczne

Projekty i technologie

Branża kolejowa nie może efektywnie działać bez wsparcia innowacyjnych i nowoczesnych systemów informatycznych - Infracert TSI aktywnie wdraża projekty technologiczne zwiększające bezpieczeństwo przejazdów, komfort pasażerów, a także optymalizujące zużycie energii przez EZT. Opracowywane przez nas rozwiązania powstają we współpracy Kolejami Śląskimi, a następnie są wdrażane u czołowych polskich przewożników, takich jak Koleje Mazowieckie czy Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Wirtualny Asystent Maszynisty z nawigatorem szlaku - przyszłość systemu bezpieczeństwa

Terminal Wirtualnego Asystenta Maszynisty jest konsolą montowaną w kokpicie EZT. Pozwala na szybki i selektywny dostęp do dokumentów dotyczących szlaku oraz wyświetlenie informacji o aktualnych utrudnieniach. Sugeruje sposób sterowania pojazdem pozwalający na maksymalne ograniczenie zużycia energii.

Program szkoleniowy Maszynista 5.0 - innowacyjny terning funkcji poznawczych

Opracowany przez naszą jednostkę specjalistyczny system szkolenia i podnoszenia kwalifikacji personelu związanego z bezpieczeństwem, w tym w szczególności maszynistów, ma przede wszystkim na celu zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym, ograniczać liczbę zdarzeń i wypadków oraz podnosić ogólny poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Dokumenty i wnioski

Poniżej znajdziejsz dokumenty dotyczące procesu certyfikacji, w tym Program certyfikacji wyrobów kolejowych, a także Wniosek o weryfikację WE podsystemu/Pośrednie potwierdzenie weryfikacji podsystemu/Ocenę zgodności składnika interoperacyjności.

Kariera

Poniżej znajdziesz informacje o stanowiskach, na które obecnie prowadzimy rekrutacje.

Obecnie poszukujemy

 • Inżynier ds. elektroenergetycznych

  Specjalista ds. certyfikacji TSI - podsystem Energia

  Kluczowe zadania na stanowisku pracy:

  • ocena projektów elektroenergetyki kolejowej na zgodność z przepisami europejskimi tj. Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) oraz przepisami krajowymi,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej, dokumentacji materiałowej, dokumentacji pomiarowej związanych z infrastrukturą kolejową m.in sieć trakcyjna, zasilanie oraz przeprowadzanie wizji lokalnych,
  • udział w wydarzeniach branżowych, uczestnictwo w grupach roboczych na szczeblu krajowym i europejskim,
  • komunikacja z klientem.

  Nasze wymagania:

  • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze jednej z wymienionych branż: energetyka, elektroenergetyka kolejowa lub w dziedzinach pokrewnych,
  • wykształcenie wyższe w jednej z wymienionych specjalności: energetyka, elektroenergetyka oraz pokrewne,
  • mile widziana znajomość zasad funkcjonowania rynku transportu kolejowego,
  • mile widziane doświadczenie w zakresie sieci trakcyjnej kolejowej,
  • mile widziana znajomość zasad i przepisów z zakresu interoperacyjności systemu kolei,
  • umiejętności strategiczne i poszukiwanie optymalnych rozwiązań,
  • język angielski,
  • czynne prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy.

  Oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającej się jednostce posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku oraz stosującej najwyższe standardy,
  • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w formie umowy o pracę,
  • odpowiednie narzędzia pracy,
  • liczne szkolenia w obszarach transportu kolejowego oraz zarządzania zespołem i projektami,
  • przyjazną atmosferę oraz satysfakcjonujące zadania,
  • szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji,
  • realizację innowacyjnych projektów z dziedziny transportu kolejowego,
  • elastyczny grafik z możliwością pracy w systemie zdalnym,
  • wiele benefitów (m.in. karta sportowa i pakiet medyczny).

  Załącz swoje CV i aplikuj do nas wysyłając wiadomość na: praca@infracert.com

  W tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę INFRACERT TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 • Inżynier ds. infrastruktury kolejowej

  Specjalista ds. certyfikacji TSI - podsystem Infrastruktura

  Kluczowe zadania na stanowisku pracy:

  • ocena projektów infrastruktury kolejowej na zgodność z przepisami europejskimi tj. Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz przepisami krajowymi (TSI),
  • weryfikacja dokumentacji projektowej, dokumentacji materiałowej, dokumentacji pomiarowej związanych z infrastrukturą kolejową m.in. nawierzchnia kolejowa, obiekty inżynieryjne, stacje, dworce oraz przeprowadzanie wizji lokalnych,
  • udział w wydarzeniach branżowych, uczestnictwo w grupach roboczych na szczeblu krajowym i europejskim,
  • komunikacja z klientem.

  Nasze wymagania:

  • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z jedną z wymienionych branż: budownictwo kolejowe, transport kolejowy lub w dziedzinach pokrewnych,
  • wykształcenie wyższe w jednej z wymienionych specjalności: budownictwo, transport kolejowy oraz pokrewne,
  • mile widziana znajomość zasad funkcjonowania rynku transportu kolejowego,
  • mile widziane doświadczenie w zakresie sieci trakcyjnej kolejowej,
  • mile widziana znajomość zasad i przepisów z zakresu interoperacyjności systemu kolei,
  • umiejętności strategiczne i poszukiwanie optymalnych rozwiązań,
  • język angielski,
  • czynne prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy.

  Oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającej się jednostce posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku oraz stosującej najwyższe standardy,
  • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w formie umowy o pracę,
  • odpowiednie narzędzia pracy,
  • liczne szkolenia w obszarach transportu kolejowego oraz zarządzania zespołem i projektami,
  • przyjazną atmosferę oraz satysfakcjonujące zadania,
  • szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji,
  • realizację innowacyjnych projektów z dziedziny transportu kolejowego,
  • elastyczny grafik z możliwością pracy w systemie zdalnym,
  • wiele benefitów (m.in. karta sportowa i pakiet medyczny).

  Załącz swoje CV i aplikuj do nas wysyłając wiadomość na: praca@infracert.com

  W tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę INFRACERT TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Inne

Inne

Obecnie nie prowadzimy aktywnej rekrutacji na inne stanowiska. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej jednostce, wyślij swoje CV na adres praca@infracert.com.

Kontakt

Infracert TSI Sp. z o. o.

ul. Jagiellońska 32/3, 03-719 Warszawa
NIP: 5272693391

email: biuro@infracert.com
telefon: +48 22 300 26 38

Formularz kontaktowy