Testy ESC | RSC

Infracert TSI jako podmiot posiadający Autoryzację Prezesa UTK dla jednostki oceniającej zgodność w zakresie interoperacyjności systemu kolei w UE obejmującą m.in. podsystem „Sterowanie”, w porozumieniu z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., jest Koordynatorem Testów ESC/RSC.

W celu osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu zaufania dla zgodności technicznej urządzeń pokładowych pojazdów kolejowych z poszczególnymi wdrożeniami przytorowymi systemu, dokonuje się dodatkowego sprawdzenia systemów ETCS i GSM-R, poprzez przeprowadzenie testów ESC (kompatybilności części przytorowej i pokładowej systemu ETCS) oraz testów RSC (części przytorowej i pokładowej systemu GSM-R). Testy wykonywane są zgodnie z instrukcjami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Procedura przeprowadzania testów kompatybilności systemu radiowego GSM-R (RSC) Ie-129” oraz „Procedura przeprowadzania kontroli kompatybilności systemu ETCS (ESC) Ie-128”.

Testy ESC

  • Szczegółowe informacje
  • Przebieg testów ESC

Testy RSC

  • Szczegółowe informacje
  • Przebieg testów RSC