Infracert na InnoTrans 2022

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia stoiska Grupy Infracert na InnoTrans 2022 w dniach 20-23 września br. w Berlinie. Tegoroczne targi to wyjątkowa okazja do bezpośredniego kontaktu po pandemicznej przerwie. Jest to także czas skupiania się wszystkich działań branży kolejowej wokół największych targów transportu szynowego w regionie Europy Środkowej. Podczas tego wydarzenia branżowego Infracert TSI sp. z o.o. będzie się skupiać na budowaniu nowych relacji i podtrzymywaniu kontaktów z obecnymi klientami, pośród których nie może zabraknąć i Was.Nasza jednostka inspekcyjna AsBo pozwoli Wam przeprowadzić niezależną ocenę i oszacować ryzyko związanego ze znaczącymi zmianami inżynieryjnymi, operacyjnymi i organizacyjnymi tworząc Raport Oceny Bezpieczeństwa na zgodność z przepisami CSM-RA. Raport z oceny bezpieczeństwa dostarczony przez naszą AsBo może być przedstawiony jako dowód, że wszystkie zidentyfikowane zagrożenia i związane z nimi ryzyko są w Waszej firmie rozpoznane i zminimalizowane do akceptowalnego poziomu.

Targi InnoTrans 2022 to także wyjątkowa okazja zapoznania się z najnowszą ofertą Ośrodka Szkoleniowego Infracert. Szkolenia i kursy doskonalące kadry z branży kolejowej, w tym w szczególności okresowe szkolenia dla maszynistów, to możliwość poszerzenia wiedzy od doświadczonych instruktorów oraz skorzystania z innowacyjnych rozwiązań. Nasze stoisko będzie wyposażone w symulator jazdy, powstały w ramach projektu badawczego „Maszynista 5.0”, po umówieniu spotkania będzie możliwość sprawdzenia swoich możliwości jazdy na tym urządzeniu.

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin na stoisku 600 w hali 25!

Strona Infracert dedykowana wydarzeniu InnoTrans

Infracert TSI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu procedur oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności na spełnienie wymagań wynikających z Dyrektywy 2016/797 jako jednostka notyfikowana NoBo oraz jako jednostka wyznaczona DeBo. Nawiązanie współpracy i rozpoczęcie certyfikacji w każdym z obszarów branży kolejowej: „Infrastruktura” (w tym „PRM”), „Energia”, „Sterowanie” oraz „Tabor”, pozwoli Wam na uzyskanie niezbędnych dokumentów w obszarze weryfikacji WE podsystemów strukturalnych oraz oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności.